دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد دسته بندی با استفاده از مدل های خطی -39 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد دسته بندی با استفاده از مدل های خطی 39 اسلاید 3 اسلاید انگلیسی

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد دسته بندی با استفاده از مدل های خطی -39 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلایدها
دسته بندی
در مسایل دسته بندی یک بردار ورودی X به یکی از K کلاس مجزای Ck اختصاص داده میشود.برای این کار فضای ورودی به نواحی تصمیم گیری تقسیم بندی میشود که مرزهای آنرا سطوح تصمیم گیری می نامند.در این فصل مدل هایی بررسی میشوند که سطوح تصمیم گیری از توابع خطی تشکیل میشوند. برای جدا سازی فضای ورودی D بعدی از ابرصفحه های D-1 بعدی استفاده میشود. مسایل جدا پذیر خطیمجموعه داده هایی که با یک سطح تصمیم گیری خطی جداپذیر هستند linearly separable یا جداپذیر خطی نامیده میشوند.یک دسته بندی کننده خطی برای دسته بندی داده ها از ترکیب خطی ویژگی ها استفاده میکند.دسته بندی کننده خطی بسیار سریع عمل میکند و برای داده ها با ابعاد بالا کارائی خوبی دارد. (البته درخت تصمیم میتواند سریعتر عمل نماید.)
Generative models vs. discriminative models
دو روش کلی برای تعیین پارامترهای دسته بندی کننده های خطی وجود دارد:l Generative modelsاین روش ها بر اساس مدل سازی توابع چگالی شرطی عمل میکنند نظیرlNaive Bayes classifier که در آن از فرض استقلال شرطی استفاده میشود.ldiscriminative modelsدر این روش ها از یک مدل جدا کننده استفاده میشود که سعی در افزایش کیفیت خروجی بر اساس داده های آموزشی دارد. نظیر:
lLogistic regressionکه در آن مدل بر این اساس بدست می آید که داده مشاهده شده توسط مدلی ساخته شده که توسط خروجی قابل توصیف است
lPerceptronکه در آن سعی در کاهش خطای مشاهده شده در داده آموزشی است
lSupport vector machineکه در آن سعی در افزایش فاصله مرزی سطوح تصمیم گیری و داده های آموزشی است تقسیم بندی مدلها به صورت احتمالاتیتابع هدفتبدیل رگراسیون خطی به دسته بندی کننده خطیتابع جداساز تعیین تابع جداسازمسایل چند کلاسیاثبات محدب بودن سطوح تصمیم گیرییادگیری تابع دسته بندی کنندهدسته بندی با استفاده از کمترین مربع خطاتعیین پارامترها با استفاده از روش Least squares محدودیت های روش Least Squaresمعایب روش least sqaureFisher’s linear discriminantاهمیت واریانس داخل کلاسیمثالی از انتخاب وزنها در ایده فیشرفرمول فیشرارتباط فیشر با حداقل مربعاتمحدودیت های جدا ساز فیشربدست آوردن وزن هاقانون یادگیری پرسپترونمثالی از یادگیری پرسپترون و سایر عناوین و توضیحات و فرمولهای مربوطه ...

پاورپوینت


در


مورد


دسته


بندی


با


استفاده


از


مدل


های


خطی


ارتباط


فیشر


با


حداقل


مربعات


فرمول


پرسپترون


اهمیت


واریانس


تحقیق


مقاله


پروژه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاروانی زیبا و با شکوه از آثاری با مضمون زمستان ...

طرح های تبلیغاتی با مضمون زمستان - طراحان افرادی هستند که از هر آنچه در بیرون و پشت ...

آموزش فتوشاپ، آشنایی با محیط کار در فتوشاپ | PersianGFX ...

آموزش فتوشاپ درس اول، آشنایی با محیط کار در فتوشاپ - در مواجه شدن با فتوشاپ، ممکن است ...اموزش کامل نرم افزار اکسل 2007